Tour operátoři/agentury

Díky dlouholeté praxi v destinačním managementu a spolupráci s tour operátory, cestovními kancelářemi a agenturami jsme pochopili priority, postupy, systémy a cíle, které bychom měli vzájemně sdílet a rozvíjet. Naučili jsme se zaujmout specifický přístup ke každému klientovi, který pochází z rozdílných zemí a kultur. Pochopení těchto specific následně užíváme k rozvíjející se interakci a komunikaci s obchodními partnery, čímž dochází k neustálému vývoji v poskytování služeb koncovému zákazníku. Tyto poznatky rovněž vytváří základ pro tvorbu nových produktů, které odpovídají moderním trendům v cestovním ruchu.

Jsme připraveni i Vám dodávat aktuality zaměřené na současné dění v regionu, informace týkající se plánovaných událostí v kulturním, společenském i sportovním odvětví a v neposlední řadě i praktické informace z dopravy a možností parkování.

Vážení obchodní partneři, jste vítáni nás kdykoliv osobně navštívit v jižních Čechách. Velmi rádi vám budeme asistovat při praktickém poznávání terénu a nabízených míst, aby další zprostředkování informací vašemu konečnému zákazníkovi bylo cílené, detailní a efektivní.

partneri1

Nabízené služby:

  • Tým profesionálních průvodců v mnoha jazycích a se specifikacemi na různá odvětví – hudba, architektura, židovská kultura aj.
  • Rezervace vstupů do objektů (hrady, zámky, muzea, technické a jiné památky) a zajištění exkurzí (pivovary, sklárny, jaderné elektrárny a další české společnosti).
  • Zprostředkování ubytování, dopravy, stravování – dle specifických požadavků klienta
  • Podpora tour operátora, který zajistí potřebný asistenční a informační servis pro úspěšný průběh skupiny
  • Pravidelné zasílání zpráv o aktuálním dění v regionu.
  • Spolupráce při tvorbě nových produktů, implementace nejnovějších atrakcí a informací, které jsou v regionu k dispozici.
  • Ve spolupráci s MICE kolektivem realizace individuálních akcí pro skupiny i jednotlivce na přání
  • Zajištění exkluzivních podmínek pro naše stálé partnery.

partneri2